Päärnäisten Asukasyhdistys

Rekisteriseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 20.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Päärnäisten Asukasyhdistys
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Juha Grönmark
  juha.s.gronmark(mm)gmail.com
  050 592 6165
 3. Rekisterin nimi
  Jäsenrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Jäsentietojen ylläpito.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Yhteydenottolomakkeen sähköpostien sisältämät tiedot:
  5.1 Nimi
  5.2 Katuosoite
  5.3 Postiosoite
  5.4 Sähköpostiosoite
  5.5 Puhelinnumero
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäseniltä saadut tiedot liittymisen yhteydessä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Päärnäisten Asukasyhdistyksen ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta ( saapuneet sähköpostit ) säilytetään sähköpostipalvelimilla. Pääsy sähköpostiviesteihin on vain yhdistyksen jäsensihteerillä. Sähköpostien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Jäsenrekisteriin. Jäsenen on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Jäsenellä on oikeus oikaista itseään koskevia Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Jäsenellä on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.
Login   © 2018 - 2024   Päärnäisten Asukasyhdistys &  Hyvät Ideat &  Dynamic Solutions