Päärnäisten Asukasyhdistys

PÄÄRNÄISTEN ASUKASYHDISTYS RY

Yhdistys toimii alueensa asukkaiden ja Porin kaupungin välisenä yhteistyöelimenä kehittäen asukkaidensa asumisen, liikkumisen sekä viihtymisen mahdollisuuksia parempaan suuntaan.

Yhdistys toimii myös kiinteässä yhteistyössä Porin Kiinteistönomistajien Keskusjärjestö ry:n kanssa tiedottaen sen toiminnasta jäsenilleen sekä myös toimittamalla sen kautta erilaisia lausuntoja ja aloitteita Porin kaupungin eri hallintokuntien käsiteltäväksi.

POIMINTOJA PÄÄRNÄISTEN ASUKASYHDISTYKSEN HISTORIASTA JA TOIMINNASTA

Yhdistys perustettiin 9.4.1986 nimellä Päärnäisten Pienkiinteistöyhdistys ry. Nimi on myöhemmin muutettu Päärnäisten Asukasyhdistys ry:ksi 2008.

Yhdistyksellä on ollut kuusi puheenjohtajaa: Toivo H Laine, Lauri Lempinen, Pekka Salventerä, Mikko Huhtala, Eero Kavasto ja nykyinen puheenjohtaja Taisto Huhtasalo.

Yhdistyksen säännöissä todetaan, että ”yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Porin kaupunkiin päin, valvoen heidän kiinteistönomistukseen liittyviä etujaan. Yhdistys pyrkii edistämään myös asuinympäristön kehittämistä ja asukkaiden viihtymistä”.

Yhdistyksen toiminta-alueena ovat 6.osa, ”kuukkari”, eli Päärnäinen, 10.osa eli Tiilinummi ja Käppärä. Alueella on omakoti- ja rivitaloja sekä kerrostaloja ja alueellamme on yli 2 200 taloutta. Yhdistyksessä on tällä hetkellä, vuonna 2018, n. 200 jäsentä.

Yhdistyksen toimintaa

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa on yleensä asiantuntijaluento/keskustelutilaisuus ajankohtaisista asumiseen liittyvistä asioista.

Yhdistys on ottanut kantaa ja antanut kymmeniä lausuntoja kaupungille asemakaava-, viemäröinti-, liikenne- ym. asioista. Liikennejärjestelyjä on käsitelty mm. seuraavin teemoin: lumien aurauskäyntäntö, katujen asvaltointi, pysäköintijärjestelyt, katujen sulkeminen, nopeusrajoitukset, bussiliikenteen reitit ja aikataulut.

Yhdistys taisteli Käppärän sivukirjaston samoin kuin postin palvelujen pysymisessä alueella. Kirjasto toimii edelleen Käppärän alueella ja postin palvelut saamme Käppärässä toimivasta R-kioskista.

Yhdistys on edesauttanut Gustav Svenbergin muistomerkin Kalevanpuistoon, pumppukaivon Pumpputorille ja vanhan Turuntien muistomerkin vanhan hautausmaan viereen, toteuttamiseksi alueella.

Yhdistys on järjestänyt erilaisia kevätretkiä useana keväänä jäsenille. Retket olivat suosittuja jäsenten keskuudessa. Kuukkarikirppis on järjestetty vuodesta 2013 alkaen ja se on erittäin suosittu tapahtuma Porissa. Yli 70 taloutta on avannut pihansa vieraille ja järjestänyt kirppispöydän halukkaille asiakkaille. Päärnäisten puistoon on päässyt myymään kirppistavaroita, v 2018 siellä oli 30 myyjää. Päärnäisten Kierros järjestettiin syksyllä 2018 ensimmäisen kerran ja tapahtuma saanee jatkoa ensi vuonna. Rastien tarkoituksena oli tutustuttaa asukkaitamme alueen historiaan erilaisten rastien kautta. Joulukuussa on jo useana vuonna järjestetty kynttiläpolku Päärnäisten puistossa ja joulukuussa asukkaat ja alueella vierailevat saavat ihastella jäsenien yhden kadun koristeltuja adventti-ikkunoita. Tuomarinkatu aloitti perinteen ja joulukuussa 2018 on vuorossa Laamanninkatu, 2019 Raatimiehenkatu jne.

Yhdistys on koko toimintansa ajan tehnyt yhteistyötä Käppärän koulun kanssa. Keväisin luovutetaan jokaiselle koulun 6. luokalle stipendi harrastus- tai muusta ansiokkaasta toiminnasta - 1 oppilas/luokka.

Yhdistyksellä on facebooksivut osoitteella Päärnäisten Asukasyhdistys ry.

AJANKOHTAISTA

23.11.2023
Päärnäisten Asukasyhdistys ry:n eettiset ohjeet
Yhdistys toimii alueensa asukkaiden ja Porin kaupungin välisenä yhteistyöelimenä kehittäen
asukkaidensa asumisen, liikkumi...
Lue lisää »

Login   © 2018 - 2024   Päärnäisten Asukasyhdistys &  Hyvät Ideat &  Dynamic Solutions